imega promotion • Marknadsföring, webb, foto & event

STF fjällstation Storulvån

I samarbete med Imega display har vi tagit fram en informationstavla till STF:s fjällstation Storulvån.
Vi på Imega promotion står för designen och Imega display för skylten.