imega promotion • Marknadsföring, webb, foto & event

UltraCarbs ”livscykel”

Illustration av LKAB minerals mineral UltraCarbs ”livscykel”. LKAB Minerals group, som är en del av LKAB, är verksamma på den internationella marknaden för industrimineraler och har en ledande position inom ett antal produktapplikationer. De är etablerade i 14 länder runtom i världen.

Läs mer om LKAB minerals >>